Yaşamın Anlamı Var Mı? Mutluluk Nedir?

Yaşamın anlamını sorgulamak, insanı neredeyse doğrudan varlığın anlamını sorgulamaya ve ta felsefenin başına, yani felsefi aklın sıfır noktasına götürür. Bu konuda hemen her şey, Thales’in “her şeyin ilk temeli nedir?” sorusuyla başlar ve 2 yüz küsur yıl sonra Aristoteles’in devasa ansiklopedik eserinde en üst noktasına ulaşır. Her şeyin temelini sorgulayan soru, her şeylerin kökenini araştırır. Varlığı var eden, varlığa bütünlük ve anlam kazandıran nedir? Varlığı hareketli ve canlı ya da dinamik kılan nedir? Varlığın kökenini araştırmak, kaçınılmaz olarak varlığın bir amacının, var olan her şeyin yöneldiği ortak bir noktanın olup olmadığını araştırmayı da gerektirir. Bir bütün olarak varlığın ve teker teker var olanların yöneldiği ortak bir hedef var mıdır? Varlığın gidişini ve yönünü araştıran bu soru, varlığın halini ve anlamını sorgular. Nedir varlığın anlamı? Varlığın bir anlamı var mıdır? Bütün bu sorular, Hippolitos’un aktardığı, Thales’in “evrenin kökeni ve nihai hedefi sudur” belirlemesinde saklıdır. O halde, varlığın kökeni, amacı ve anlamı nedir? Diğer taraftan; var olanlar arasında durumlarına, hallerine ve biçimlerine göre bir hiyerarşi var mıdır? Eğer bir hiyerarşi var ise –ki öyle gözükmektedir, bunu nasıl kavramak gerekir ve varlığı oluşturan bütün varlıkların arasında insanın yeri nedir? İnsana diğer varlıklar arasında özgünlük kazandıran özelliği ya da özellikleri ne(ler)dir? Canlı bir varlık olarak insanın yaşamının anlamı var mıdır? Nedir yaşamın anlamı? İnsanın yaşamının anlamını sorgulamak, kaçınılmaz olarak mutluluğun ne olduğu sorusunu araştırmaya götürür. Zira insan, sadece basit bir şekilde yaşamak istemez; insan, aynı zamanda iyi yaşamak ve mutlu olmak ister. Peki, iyi yaşamanın bir kıstası var mıdır; mutluluk nedir? Eğer insanın varlığına anlam kazandırmak için, diğer birçok canlıda olduğu gibi varlığını biyolojik bir varlık olarak sürdürmesi tek başına yetmiyorsa; tersine eğer bunun için aynı zamanda kaçınılmaz olarak entelektüel ve ahlaklı yaşamın gerekleri ve anlamı üzerine düşünmek zorunda kalıyorsak; bu durumda bilinçli yaşamak ve yaşarken ahlaklı olmak ne demektir? Burada ortaya atılan sorulara, felsefenin bugün verebileceği olası yanıtların neler olabileceği üzerine yukarıda önerilen başlık altında yapılmak istenen sunum çerçevesinde düşünülecektir.
yaşam, anlam, mutluluk, algı

 

Doç.Dr. Doğan GÖÇMEN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Felsefe Bölümü

17 Mayıs 2014, Saat: 17:00

- - - - - - -

Etkinliğin adı:

FELSEFE KONFERANSLARI, 2013-2014 SERİSİ


Adres:

Ördekli Kültür Merkezi / Osmangazi / Bursa


Tarih:

26 Ekim 2013 – 17 Mayıs 2014


Düzenleyenler:

 • Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü
 • Uludağ Felsefe Derneği
 • Felsefe Gazetesi
 • Bursa Felsefe Kulübü


Destekleyenler:

 • Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu
 • Sentez Yayıncılık
 • Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
 • Bursa Nilüfer Belediyesi
 • Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • Uludağ Üniversitesi
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi  


Ses, Görüntü ve Kurgusu:

 • Artum DİNC

Yorumlar (0)

Benzer Qonular (0)

tümü ›