Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER - Açılış Konuşması

05.05.2011’de Ankara Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nün düzenlediği “Türkçenin Varlığı İçin 1. Türkoloji Günü” bilgi şöleninde, dil hayatiyeti bağlamında Türkçe’nin İran, Çin, Bulgaristan ve Rusya Federasyonu’ndaki durumu konuşmacılarca tartışıldı.
Türkçe, Türkoloji, dil hayatiyeti

Yorumlar (0)

Benzer Qonular (0)

tümü ›