Yaşadığımız Dünya: Yalanlar, Yanlışlar ve Gerçekler

Günümüzde öylesine karmaşık ilişkiler ve öylesine çok değişkenli bir dünyada yaşıyoruz ki yaşadığımız dünyayı anlamak giderek zorlaşmaktadır. Özellikle de hızla gelişen teknolojinin etkisini giderek daha da arttırdığı “söylemin gücü” insanın yaşadığı gerçekliği anlamlandırmasında çok önemli olmaktadır. Farklı söylemlerin mevcudiyeti söz konusu olsa da “egemen söylem” hem yaşadığımız dünyayı biçimlendiriyor ve hem de yaşadığımız dünyanın ne olduğunu bize anlatıyor. Bu konuşmanın temel amacı yaşadığımız dünyanın yaşandığı biçimi ile yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ileri süren “küreselleşme söylemini” ele almak ve bu söylemin savlarını yaşadığımız gerçeklikle ilişkisini kurarak yanlışlarını, yanılgılarını ortaya koymaktır. Bu gerçekleştirilirken de özellikle bilim-iktidar ilişkisi de dikkate alınarak aslında söylemin yalan üzerine kurulan bir kurgu olmanın ötesine geçmediğini bu kurgunun da yaşanan dünyanın biçimlenmesinde çıkar sağlayan güç ilişkileri ile ilgili olarak ortaya konulduğu gerçeğinden hareket edilmektedir.

Bu doğrultuda konuşmada öncelikle küreselleşme kavramının farklı ve çatışan kavramsallaştırmalarının olduğu ve bu kavramsallaştırmalarda hangisinin neden egemen olduğu tartışılırken bu söylemin yükselişinin tarihsel ve toplumsal arka planı ele alınarak nasıl ve neden yükseldiği sorusuna yanıt verilmeye çalışılacaktır. Ardından şimdilerde toplumsal sorunların giderek daha arttığı ve mevcut sorunların da daha da derinleştiği bir dünyada yaşamakta olduğumuza dair gerçeklikler üzerinden küreselleşme söylemine göre biçimlenen dünyada, vaat ettiği “küçük sevimli dünya”nın gerçekleşmesi yerine tam tersi yönde süreçler ve sonuçlar ele alınarak söylemin yalanları, yanlışları ve yanılgıları ortaya konulacaktır. Son olarak da sürecin sorunlarının çözümünün ne olabileceği konusunda belli öneriler sunulmaya çalışılacaktır.

Küreselleşme, Egemen Söylem, Bilim-İktidar, Ayrı Seçenekler

Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ

Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı

21 Ocak 2017, Saat: 17:00

- - - - - - -

Etkinliğin adı:
FELSEFE KONFERANSLARI, 2016-2017 SERİSİ

Adres:
Ördekli Kültür Merkezi / Osmangazi / Bursa

Tarih:
19Kasım 2016 – 25 Mayıs 2017

Düzenleyenler:
Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü
Felsefe Gazetesi

Destekleyenler:
T.C. Bursa Valiliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Nilüfer Belediyesi
Bursa Osmangazi Belediyesi
Bursa Felsefe Kulübü
Sentez Yayıncılık
Uludağ Üniversitesi
Felsefe Gazetesi

Kayıt ve Kurgu:
Artum DİNÇ

 

Yorumlar (0)

Benzer Qonular (0)

tümü ›