Türkiye’de Sınıfların İzini Sürmek - Sempozyum

14-15.03.2015 tarixleri arasında REDAKSİYON DERGİSİ mesullarının düzenlediyi TÜRKİYE’DE SINIFLARIN İZİNİ SÜRMEK adlı sempozyumda emek süreclerinde yérel tecrübeler, kend ve şeher bağlamında emekçiler, sinif bilinci, burjuvazinin suretleri, güvencesizlik (precariousness), orta sinif dartışmaları, dövlet ve sinifler üzerine hazırlanmış sunumlara yér vérildi.
sinif, emek, sinif bilinci, güvencesizlik, dövlet, burjuvazi

SEMPOZYUM: Ve Tarih Yürüyor… Türkiye’de Sınıfların İzini Sürmek

Tarih: 14-15 Mart 2015

Yer: MO-Rüştü Özal Toplantı Salonu (Necatibey Caddesi No: 57) Ankara

Düzenleyen: Redaksiyon Dergisi

 

14 Mart 2015 Cumartesi

Açılış Konuşması: 10:30-11:00

Korkut Boratav

 

I. Oturum: 11:15-13:15

Emek Süreçleri I – Yerel Deneyimler ve Emek

Yöneten: Metin Özuğurlu

İbrahim Gündoğdu, “Kayseri’de (Yerel) Emek Rejimi ve Çelişkileri”

Emek Yıldırım, “Hopa’nın Emek Profili: Serhad’ın Sınıfsal Topoğrafyası Üzerine”

Nevra Akdemir, “Bölünen İşler, Dağılan Hayatlar: Tuzla ve Yalova’da Taşeronluk”

 

II. Oturum: 14:00-16:00

Emek Süreçleri II – Kır ve Kent Bağlamında Emekçiler

Yöneten: Tarık Şengül

Ercan Geçgin, “Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçiliği Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”

Serkan Öngel, “Üretimin Mekanı Parçalanırken Kent ve Emek: Gebze Örneği”

Polat S. Alpman, “Kürt İşçiler ve Sosyo-Politik Hafıza: Beyoğlu Örneği”

 

III. Oturum: 16:15-18:15

Emek Süreçleri III – Sınıf Bilinci

Yöneten: Sibel Özbudun

Yasin Durak, “‘Kul’ Olmak ve ‘Cool’ Olmak: Konya Örneğinde İşçi Dindarlığı ve Bilinçlilik Uğrakları”

Nuray Türkmen, “TEKEL Direnişi Işığında Yakın Zaman İşçi Mücadelesi Dinamikleri ve Bilinçlenme Süreci”

Akın Bakioğlu, “Baret, Kazma, Fener ve Bilinç: 90-91 Büyük Madenci Grevi’nden Soma’ya”

 

 

15 Mart 2015 Pazar

IV. Oturum: 9:00-11:00

Burjuvazinin Suretleri

Yöneten: Ahmet Haşim Köse

Koray Yılmaz, “Sermayenin Kişileşmesi Olarak Kapitalist: Vehbi Koç Örneği”

Kurtuluş Cengiz, “Anadolu Sermayesinin Oluşumu: Kayseri-Hacılar Örneği”

Utku Balaban, “Faburjuvazi ve İktisat”

 

V.Oturum: 11:15-13:15

Emek Süreçleri IV – Güvencesizlik

Yöneten: Fuat Ercan

Gaye Yılmaz, “‘Merhaba Proletarya’: 21. Yüzyılda İşçi Sınıfı”

Elif Salihoğlu, “Güvencesizlik: Türkiye’de İşçi Sınıfı Örgütleri Bize Ne Söylüyor”

Denizcan Kutlu, “Bireysel İş İlişkilerinde Esnekleşme ve Güvencesizleşme Örüntüleri”

 

VI.Oturum: 14:00-16:00

Orta Sınıf Tartışmaları

Yöneten: Necmi Erdoğan

Cenk Saraçoğlu, “‘Orta Sınıf’ ve Marksist Toplumsal Analizde Yöntem”

Hatice Kurtuluş, “Modern Kent ve Mekanla İnşa Olan ‘Orta Sınıf’”

Hasan Kürşat Akcan, “Bi Tık Üste: Yeni Orta Sınıf ‘Hareketliliği’”

 

VII.Oturum: 16:15-18:15

Devlet ve Sınıflar

Yöneten: Yüksel Akkaya

Tülin Öngen, “Devlet ve Sermaye”

Mehmet Yetiş, “Devlet ve Sivil Toplum”

Kansu Yıldırım, “İstisnai Rejimler ve Toplumsal Sınıflar: Faşizmin Güncel Görüntüleri”

 

Kapanış Konuşması: 18:30-19:00

Gamze Yücesan Özdemir

Yorumlar (0)

Benzer Qonular (0)

tümü ›