İranoloji, Ariyançılıq ve Tarix Yazımı – Abdollah Shahbazi ile Söyleşi 2

İranoloji bir bilim dalı olaraq sömürgeçiliyin yéni döneminin mirası, Batı’nın Doğu’ya qarşı tutumu ve Xaçlı Savaşlarının davamıdır. 19. yy. Ariyançılığı, Avrupa sömürgeçiliyini meşrulaşdırmaq ve “Ari Soyu!”ndan gösterilen Asyalıların qatılımını sağlamaq üçün qurğulanmışdır. Bu axım; çağdaş İran’da “İran Oyanış Locası” ve birçox yénilikçi aydını derinden étkilemiş ve Pehlevi Xanedanını qurmuşdur.
İranoloji, sömürgeçilik, Ariya irqi, Ariyançılıq, doğu, batı, xaçlı savaşalrı, yénilik, mason hörgütleri, Pehlevi

Meqale Farsca yazılmışdır. Oxumaq üçün aşağıdaki başlığı tıklayabilersiniz:

ایرانشناسی، آریای یگرایی و تاریخنگاری  -گفتگوبا عبدالله شهبازی 2

Yorumlar (0)