İnsan Haqları Olaraq Kültürel Haqlar

İnsan haqlarıyla bağlı uluslar arası metinler, kültürel haqları da qapsayar. Yalnız bu haqlar; elvérişli siyasi, iktisadi ve toplumsal şertler oluşmazsa, kağaz üzerinde sadece ölü herfler olaraq qalarlar. Kültürel haqların uygulanması ancaq bir yandan bireyler arası, diger yandan ise toplumlar arası ilişkilerin élerkilleşmesi, dolayısıyla da kültürün élerkilleşmesi ile olanaqlı olabiler.
insan haqları, kültürel kaqlar, azınlıqlar

Meqale Fransızca yazılmışdır. Oxumaq üçün aşağıdaki bağlantını tıklayabilersiniz:

Cultural Rights as Human Rights

Meqanenin Farsca çévirisini oxumaq üçün aşağıdaki başlığı tıklayabilersiniz:

حقوق فرهنگى به مثابه حقوق بشر

Yorumlar (0)

Benzer Qonular (0)

tümü ›

Yazardan Bu Saytda (1)

tümü ›