Azerbaycan-Türkiye İqtisadi İlişkilerinin Gelişmesinde Ortaq Kültürel ve Menevi Deyerler ve Tarixi Etkenlerin Rolu

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki qarşılıqlı ilişkilerin gelişmesinde; ortaq kültürel miras, dil, meneviyyat, din, exlaq, milli kimlik ve dayanışma étkenlerinin yanısıra; tarixi, siyasi ve ideolojik étkenler de her zaman üçün böyük ehemiyyet daşımışdır. Bu baxımdan, ortaq milli ve menevi bağlar üzerine qurulu olan iki ölke arasındaki iqtisadi ve siyasi ilişkilerin tarixi kéçmişi, sadece milli bağnazlıq ya da teessüb deyişkenine dayandırılaraq açıqlanabilmez.
Azerbaycan, Türkiye, Türkler, ortaq kültürel ve iqtisadi bağlar, Türk Dövletleri, milli ve menevi deyerler, milli tutuculuq, Günéy Qafqaz, Osmanlı İmparatorluğu

Meqale İngilisce yazılmışdır. Oxumaq üçün, lütfen aşağıdaki başlığı tıklayınız:

Common Cultural and Spiritual Values, and The Role of Historical Factors in The Development of Azerbaijan – Turkey Economic Relations

Yorumlar (0)

Benzer Qonular (0)

tümü ›