İslam Düşüncesinde Din-Siyaset İlişkisi

Grek düşünürler siyasi sorunları tartışırken önlerinde, siyasetten ekonomiye, inançtan eğitime tüm toplum yaşamını kuşatan şehir devleti (Polis) dururken, klasik İslam düşünürlerinin önünde şer’i yasalar ve İslam Devleti duruyordu. Dolayısıyla İslam dünyasında yaşayan düşünürlerin, siyasi argümanlarını ortaya koyarken tamamen rasyonel öncüllerden hareket etmeleri düşünülemezdi. Çoğu kez onlar hem inançları gereği hem de felsefeyi meşrulaştırma kaygısıyla siyasi tartışmalara doğrudan ilahi bir düzen kabulüyle başlıyorlar, sonra da şer’i yasaların haklılığını kanıtlama telaşına düşüyorlardı. Şeriat içerisinde sıkışan bir siyaset anlayışını aşamıyorlardı. Bu kısır döngünün aşılaması için ya seküler bir tavırla din dışlanacak (ki bu o dönemlerde ne mümkün ne de arzu edilir bir durumdu) ya da din ile siyaset, 13. Asrın sonlarında İbn Haldun’un yaptığı gibi, farklı olgular olarak ele alınarak yeni siyaset kuramlarına kapı aralanacaktı. Her tür deneme İslam dünyasında iç içe geçmiş olan din ve siyaset kurumlarının yeniden ele alınmasını zorunlu kılıyordu. Ancak hem din hem de siyaset kurumlarının ortak dayanağı olan felsefe bu girişimden bağımsız düşünülemezdi.

İslam dünyasında felsefe yapmaya kalkan her düşünür, önce felsefenin doğası gereği içinde bulunduğu kültür ve değerler sahasını anlama ve kavramsallaştırma, sonra da kendi etkinliğini meşrulaştırma yolunda siyaset olgusuyla hesaplaşmak zorundaydı. Zamanının başat sorununun “akıl” ile “vahiy” arasındaki çatışmayı çözmek olduğu düşünülürse, felsefenin, dinin kendisini siyaset olarak sunduğu İslam dünyasına, siyasetin kılavuzluğunda girmiş olması daha iyi anlaşılır.

Din, Siyaset, Felsefe, İslam Dünyası, Akıl, Vahiy

Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR

Doç. Dr. Hasan AYDIN

On Dokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü

17 Aralık 2016, Saat: 17:00

- - - - - - -

Etkinliğin adı:
FELSEFE KONFERANSLARI, 2016-2017 SERİSİ

Adres:
Ördekli Kültür Merkezi / Osmangazi / Bursa

Tarih:
19Kasım 2016 – 25 Mayıs 2017

Düzenleyenler:
Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümü
Felsefe Gazetesi

Destekleyenler:
T.C. Bursa Valiliği
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Bursa Nilüfer Belediyesi
Bursa Osmangazi Belediyesi
Bursa Felsefe Kulübü
Sentez Yayıncılık
Uludağ Üniversitesi
Felsefe Gazetesi

Kayıt ve Kurgu:
Artum DİNÇ

 

Yorumlar (0)

Benzer Qonular (0)

tümü ›

Yazardan Bu Saytda (1)

tümü ›